Блог2019-03-03T12:33:00+02:00

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета – GDPR

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива [...]

25.05.2018|Categories: Документи|Tags: , |